COPD

Voor cliënten met COPD kan ergotherapie van groot belang zijn. Ergotherapie richt zich in de behandeling op het toepassen van de juiste ademhalingstechnieken tijdens de uitvoer van dagelijkse activiteiten, toepassen van ergonomische principes en het omgaan en verdelen van de energie. De ergotherapeut kan hier nauw samenwerken met uw fysiotherapeut.