Geriatrie (ouderenzorg)

Geriatrie heeft betrekking op de ouder wordende mens. Met het ouder worden kunnen problemen ontstaan in het dagelijks functioneren, zoals problemen in het bewegen, een verminderd zicht van de ogen (visus), moeite met het onthouden van afspraken of u bent bang om te vallen.

Dagelijkse activiteiten die daardoor moeilijker kunnen gaan zijn bijvoorbeeld;

  • het in en uit bed komen
  • problemen bij het verplaatsen buitenshuis
  • het lezen van etiketten en tijdschriften
  • het tillen en dragen van spullen
  • persoonlijke verzorging
  • het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten.

De ergotherapeuten van VIEK Ergotherapie zijn kundig om met u de ervaren problemen in het dagelijks functioneren in kaart te brengen en te kijken welke behandelmogelijkheden er voor u zijn.