Parkinson

James Parkinson beschreef de ziekte al in 1817 en nog steeds ondervinden veel mensen de beperkingen van deze aandoening. Tremoren, vertraagde en kleine bewegingen, ‘bevriezen’ en verstoorde balans zijn voorbeelden van de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme die de dagelijkse handelingen sterk beïnvloeden. Daarnaast kan de uitvoer van dubbeltaken moeizaam verlopen en kunnen cognitieve problemen ontstaan.

De ergotherapeut brengt met u en uw naasten in kaart welke beperkingen u ondervindt, waarna een gezamenlijk behandelplan wordt opgesteld.

De behandeling kan gericht zijn op het vinden van de juiste cues en andere strategieën om de uitvoer van dagelijkse activiteiten weer mogelijk te maken. Daarnaast kan de ergotherapeut advies geven over de inrichting en eventuele aanpassingen in de woning. Coaching van de mantelzorger is vaak onderdeel van de behandeling.

Anje Korsten is aangesloten bij Parkinsonnet.