Ergotherapie voor de cliënt

Uw ziekte of aandoening zorgt er vaak voor dat u uw dagelijkse bezigheden niet meer kunt uitvoeren zoals voorheen. Wellicht heeft u minder energie of vraagt u zich af of u in uw eigen huis kunt blijven wonen. 

De ergotherapeut van VIEK Ergotherapie kijkt samen met u hoe u uw dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunt blijven uitvoeren.  Dit kan zijn door u activiteiten opnieuw aan te leren, of op een andere manier te leren uitvoeren. Soms zal uw ergotherapeut daarbij hulpmiddelen of voorzieningen adviseren. In dat geval zal de ergotherapeut u begeleiden bij de aanvraag of aanschaf hiervan. De ergotherapeut leert u daarnaast hoe u het beste om kunt gaan met het hulpmiddel of de voorziening.