Ergotherapie in de thuiszorg

Cliënten wonen steeds langer thuis, zij krijgen vaak meer beperkingen en hebben meer zorg nodig. De zorg die thuiszorg moet bieden wordt zwaarder, terwijl de zorg vaak in minder tijd geleverd moet worden. Kortom, er wordt meer gevraagd van thuiszorgmedewerkers.

De ergotherapeut van VIEK Ergotherapie kan samen met de cliënt en de thuiszorgmedewerker kijken hoe deze zorg het beste geboden kan worden. Hierbij kunt u denken aan advisering omtrent de benaderingswijze, het gebruik van hulpmiddelen en het zoveel mogelijk zelfstandig uit blijven voeren van dagelijkse activiteiten. 

De ergotherapeuten van VIEK Ergotherapie werken nauw samen met thuiszorgorganisaties om de zelfstandigheid van de ouder wordende mens te vergroten of te behouden. 

VIEK Ergotherapie biedt ook scholing op maat voor thuiszorgmedewerkers op het gebied van PDL (Passiviteit Dagelijks Leven), het maken van transfers en het omgaan met hulpmiddelen. U kunt vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden.