2 mei 2020

Ergotherapie na Corona / IC opname

Wanneer u herstellende bent na het Corona virus en/of opname op de IC, kan ergotherapie u helpen bij het oppakken van uw dagelijkse activiteiten.

Na een IC-opname kan het zijn dat u PICS heeft ontwikkeld. Dit Post Intensive Care Syndroom bestaat uit gezondheidsklachten die na de periode van ernstig ziek zijn en de IC-behandeling blijven bestaan. 

De ergotherapeuten van VIEK Ergotherapie hebben ervaring met de behandeling van clienten na PICS,  COPD en zij zijn geschoold in de behandeling van cognitieve problematiek.

De beperkingen die u kunt ondervinden na een IC-opname  door bijvoorbeeld Covid-19 kunnen we onderverdelen in 3 gebieden:

  • Lichamelijk; vermoeidheid, spierzwakte, bewegingsbeperkingen, (zenuw) pijn.
  • Cognitief; prikkelverwerking, geheugen, denksnelheid, concentratie, taal, probleemoplossend vermogen.
  • Psychisch; hetgeen u bewust en / of onbewust mee heeft gemaakt tijdens het ziekteproces kan ook daarna veel invloed hebben op uw dagelijks handelen.

Ergotherapie kan u ondersteunen bij het volgende:

  • Uitvoeren van dagelijkse activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld zelfverzorging, huishoudelijke activiteiten, oppakken van hobby's en / of werk.
  • Opbouw van activiteiten, oftewel belasting - belastbaarheid.
  • Strategietraining bij cognitieve problematiek; hoe kunt u ondanks problemen met geheugen of concentratie toch overzicht houden over uw afspraken of een maaltijd koken?
  • Veiligheid in- en om huis
  • Training van fijne motoriek van de handen.
i q d

Deel dit bericht via: