Post-COVID-Syndroom

U ervaart langdurig klachten na het doormaken van een COVID-19 infectie en ondervindt daarvan gevolgen die het dagelijks functioneren en uw kwaliteit van leven beïnvloeden. Deze klachten kunnen divers van aard zijn en uiten zich bijvoorbeeld in: 

 • Vermoeidheid
 • Overprikkeling; last van licht/geluid/beelden
 • Geheugenproblemen
 • Moeite met organiseren en plannen van uw dagelijkse bezigheden
 • Hoofdpijn
 • Kortademig
 • Zware ledematen tijdens activiteiten

Wat biedt ergotherapie

 • Ergotherapie helpt u grip te krijgen op uw belasting/belastbaarheid.
 • Psycho-educatie; wat is er aan de hand, hoe werkt het energiesysteem
 • Praktische handvatten hoe u uw energie in balans houdt, maar ook hoe er meer energie gegenereerd kan worden 
 • Waar is winst te halen in uw energieverdeling; we onderzoeken samen met u welke overtuigingen, normen en waarden van belang zijn en die ervoor zorgen dat u zich vasthoudt aan routines en gewoonten. 
 • Behandelmethode ASITT:
  Wanneer overprikkeling een groot aspect is van uw klachten, kunnen we onderzoeken of u gebaat bent bij een behandelmethode om uw prikkelverwerkingsysteem in balans te brengen. Dit kan uitgevoerd worden door een van onze ASITT Ergotherapeuten.

Herstelzorg COVID : Multidisciplinaire Aanpak
Wij werken veel samen met paramedici uit de omgeving om uw herstelzorg traject op een goede manier vorm te geven. 

 • Paramedische herstelzorg kan bestaan uit Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Diëtetiek en Oefentherapie. Dit wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering, maar gaat wel af van uw eigen risico. 
 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Er mag een periode van maximaal 6 maanden zitten tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
 • Maximale behandelperiode is 6 maanden vanaf de eerste behandeling in de Parmadische Herstelzorg.
 • Binnen deze 6 maanden is een maximaal aantal behandelingen die worden vergoed per discipline. Voor Ergotherapie geldt maximaal 10uur.
 • In sommige gevallen kan een tweede behandeltermijn van 6 maanden aangevraagd worden.