Uw therapeuten

VIEK Ergotherapie is opgericht in januari 2016 door twee enthousiaste en ervaren ergotherapeuten, Anje Korsten en Nicole Tebarts.  VIEK staat voor Vertrouwen In Eigen Kunnen en dit is precies waar het om draait binnen de ergotherapiebehandeling. Samen gaan we aan de slag om het vertrouwen in eigen kunnen te vergroten, waardoor u door behandeling of advies weer meer vertrouwen krijgt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Anje Korsten

Met veel plezier werk ik sinds mijn afstuderen in 2002 als ergotherapeut. Na mijn afstuderen ben ik meteen aan het werk gegaan. In de afgelopen jaren werkte ik achtereenvolgens in een verpleeghuis op de revalidatie-afdeling en in de eerstelijns ergotherapie, in een ziekenhuis en zette ik de eerstelijns ergotherapie op voor een organisatie met verpleeg- en verzorgingshuizen.

Sinds 2016 run ik samen met Nicole onze praktijk VIEK Ergotherapie. Ik ben trots op onze specialisaties en de netwerken waaraan we deelnemen. Op deze manier dragen we ook bij aan de ontwikkeling van ons vak.

Ik hecht veel waarde aan het opbouwen van een goede band met mijn client, waarbij ruimte is voor een open communicatie over en weer. Ik ben een doener en neem graag snel actie. Door korte lijnen met onze cliënten, hun naasten en andere zorgverleners kunnen we snel schakelen en de juist zorg bieden.

Specialisaties

  • EDOMAH therapeut
  • Oncologie (gespecialiseerd en aangesloten bij Oncologie Netwerk Overbetuwe, Velp en Presikhaaf)
  • Parkinson (aangesloten bij Parkinsonnet)
  • COPD

Ik richt mij op behandeling van de geriatrische client met lichamelijke, cognitieve problemen, (beginnende) dementie. Belasting - belastbaarheid gedurende de dag bij vermoeidheidsklachten ten gevolge van bijvoorbeeld oncologie, burn-out of een chronische aandoening behandel ik met behulp van de Activiteitenweger. Daarnaast voer ik ergotherapeutische diagnostiek van cognitieve stoornissen bij het handelen uit met behulp van A-one en AMPS.

Nicole Tebarts

Sinds 2009 werk ik met veel plezier als ergotherapeut en vanaf die tijd heb ik mijn kennis en vaardigheden ontwikkeld in het ziekenhuis, verzorgings- en verpleeghuis én in de eerstelijns ergotherapie. In 2016 is een wens in vervulling gegaan met het starten van mijn eigen praktijk samen met Anje.

Het leukste aan mijn werk vind ik het contact met de mensen die ik behandel en/of adviseer. Om met vertrouwen te werken aan datgene wat voor hen belangrijk is en wat door omstandigheden niet meer vanzelfsprekend is.

Ik sta voor de juiste zorg op de juiste plek en ik lever zorg op maat. In mijn behandeling staat vertrouwen, een luisterend oor, korte lijnen in de commnicatie en een praktische en actieve aanpak centraal.

Specialisaties

  • Cognitief Ergotherapeut i.o. (aangesloten bij Thuis-Verder Neurorevalidatieteams)
  • EDOMAH therapeut
  • Multiple Sclerose (aangesloten bij MSZorgNederland)

Ik richt mij veel op het behandelen van mensen met NAH, dementie en belasting/belastbaarheid bij vermoeidheidsklachten als gevolg van NAH en burn-out gerelateerde klachten. Daarnaast voer ik ergotherapeutische diagnostiek uit van cognitieve stoornissen bij het handelen, door het gebruik van de PRPP.

Amber Rooseboom

In 2018 ben ik afgestudeerd en sindsdien werk ik met veel vreugde en enthousiasme als ergotherapeut. Voor ik als freelancer bij Anje en Nicole aan de slag ben gegaan heb ik gewerkt in de geriatrische revalidatiezorg. Omdat ik het fijn vind om de tijd te nemen voor de cliënt en een goede therapeutische relatie op te bouwen heb ik ervoor gekozen om cliënten thuis te behandelen.

Door bij cliënten thuis te komen neem je direct een kijkje in hun leven, wat het bieden van therapie nog beter op hun dagelijks leven en activiteiten laat aansluiten.  

Samen met cliënten kijken welke mogelijkheden er zijn om hun zelfstandigheid in het leven te behouden of zelfs te vergroten vind ik belangrijk. Als therapeut is het belangrijk om aan te sluiten op de voor de cliënt belangrijke dagelijkse activiteiten, zodat therapie op maat kan worden geboden.