Uw therapeuten

VIEK bestaat uit een enthousiast team van ervaren ergotherapeuten.

Anje Korsten - Praktijkhouder / Ergotherapeut

Ik hecht veel waarde aan het opbouwen van een goede band met mijn client, waarbij ruimte is voor een open communicatie over en weer. Ik ben een doener en neem graag snel actie. Door korte lijnen met onze cliënten, hun naasten en andere zorgverleners kunnen we snel schakelen en de juist zorg bieden.

Specialisaties

 • EDOMAH therapeut
 • Oncologie (aangesloten bij Oncologie Netwerk Overbetuwe en Velp.
 • Parkinson (aangesloten bij Parkinsonnet)
 • COPD
 • Neurorevalidatie (aangesloten bij Thuis-Verder Neurorevalidatieteams)
 •  ASITT Therapeut (Sensorische Integratie, prikkelverwerking)

Ik richt mij op behandeling van de geriatrische client met lichamelijke, cognitieve problemen, (beginnende) dementie. Belasting - belastbaarheid gedurende de dag bij vermoeidheidsklachten ten gevolge van bijvoorbeeld oncologie, burn-out of een chronische aandoening behandel ik met behulp van de Activiteitenweger. Daarnaast voer ik ergotherapeutische diagnostiek van cognitieve stoornissen bij het handelen uit met behulp van A-one en AMPS.

Nicole Tebarts - Praktijkhouder / Ergotherapeut

Ik sta voor de juiste zorg op de juiste plek en ik lever zorg op maat. In mijn behandeling staat vertrouwen, een luisterend oor, korte lijnen in de communicatie en een praktische en actieve aanpak centraal.

Specialisaties

 • Neurorevalidatie, specialist in Cognitieve revalidatie. (aangesloten bij Thuis-Verder Neurorevalidatieteams)
 • EDOMAH therapeut
 • Multiple Sclerose (aangesloten bij MSZorgNederland)
 • ASITT Therapeut (Sensorische Integratie, prikkelverwerking)

Ik richt mij veel op het behandelen van mensen met NAH, dementie en belasting/belastbaarheid bij vermoeidheidsklachten als gevolg van NAH en burn-out gerelateerde klachten. Daarnaast voer ik ergotherapeutische diagnostiek uit van cognitieve stoornissen bij het handelen, door het gebruik van de PRPP.

Amber Rooseboom / Ergotherapeut

Samen met cliënten kijken welke mogelijkheden er zijn om hun zelfstandigheid in het leven te behouden of zelfs te vergroten vind ik belangrijk. Als therapeut is het belangrijk om aan te sluiten op de voor de cliënt belangrijke dagelijkse activiteiten, zodat therapie op maat kan worden geboden.

Specialisaties

 • EDOMAH Therapeut i.o. april 2022

Els Willekes / Ergotherapeut

Multidisciplinair samenwerken en zo een optimale behandeling voor de cliënt realiseren vind ik erg belangrijk in mijn werk als ergotherapeut. Ik ben een aanpakker, flexibel en handel snel en analytisch bij complexe vraagstellingen. Mijn werkervaring als ergotherapeut ligt in de geriatrische revalidatie en in de eerste lijn.

Ik heb gewerkt voor diverse organisaties voor geriatrische zorg en behandeling in verschillende regio’s in Nederland.  De laatste drie jaar alleen in de eerste lijn in de regio’s Den Bosch, Nijmegen en Arnhem. Bij VIEK werk ik op de praktijk in Elst of ambulant in de regio Overbetuwe en Lingewaard.

Specialisaties

 • Neurorevalidatie (aangesloten bij Thuis-Verder Neurorevalidatieteams)
 • EDOMAH therapeut
 • Cognitief onderzoek en behandeling (door middel van PRPP)

Ik richt mij op de behandeling van de (geriatrische) client met fysieke en/of cognitieve problemen en dementie. Ik zie cliënten voor behandeling van belasting/belastbaarheid, in het bijzonder Post Covid en valpreventie. Daarnaast verzorg ik advies en aanvraag van rolstoelen en (woning)aanpassingen en Werkplekonderzoek en advies.  

Nina Flinsenberg / Ergotherapeut

Ik denk graag in mogelijkheden. In mijn behandeling staat de cliënt centraal. Daarbij hou ik van een praktische en actieve aanpak om het meest optimale uit de behandeling te halen. Bij het uitproberen en aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen help ik de client graag op weg.

Specialisaties

 • Neurorevalidatie
 • Multiple Sclerose (aangesloten bij MS Zorg Nederland)
 • Neuro Musculaire Aandoeningen (aangesloten bij Spierziekten Zorgnetwerk)
 • ASITT Therapeut (Sensorische Integratie, prikkelverwerking)
 • Zitten en positioneren in de rolstoel

Ik richt mij op de behandeling van mensen met Neurologische aandoeningen, waaronder CVA, MS en NMA. Hierin heb ik al ruim 20 jaar ervaring als ergotherapeut in een revalidatiecentrum. Een plek waar ik blijf werken in combinatie met VIEK.
Belasting/belastbaarheid bij vermoeidheidsklachten behandel ik onder andere met behulp van de Activiteitenweger. Voor het goed zitten in een rolstoel kan ik een zitonderzoek uitvoeren en de client ondersteunen bij de aanvraag van de juiste voorziening.
Daarnaast voer ik ergotherapeutische diagnostiek uit van cognitieve stoornissen bij het handelen, door het gebruik van de PRPP.

Leonie Friedrich / Ergotherapeut

Een vertrouwensband, een open communicatie en gelijkwaardigheid vormen voor mij de basis van een geslaagde behandeling. Ik vind het namelijk belangrijk om samen met cliënten richting te geven aan de behandelingen, om vervolgens individuele mogelijkheden en sterke kanten in te zetten om de doelen te bereiken. Hierbij gebruik ik graag de nieuwste (internationale) inzichten gericht op verschillende behandelingen.  

Specialisaties

 • Ergotherapie bij Burn-out en Bore-out i.o. 
 • Diagnostiek binnen de neurorevalidatie 
 • Onderzoek 

Binnen VIEK zal ik als ZZP’er aan de slag gaan en mij voornamelijk gaan richten op de hulpvragen over belasting en belastbaarheid, long-COVID, burn-out en bore-out. Dit combineer ik met het zijn van docent-onderzoeker ergotherapie. 

Lynn Homma / Ergotherapeut ZZP-er

Sinds juli 2021 versterkt Lynn ons team.
Lynn werkt een aantal uren in de week als ZZP-er voor VIEK.