Samenwerking

Samenwerking in de breedste zin van het woord vinden wij erg belangrijk. Als eerste de samenwerking met de cliënt en zijn cliëntsysteem, maar ook met zorgprofessionals, waardoor de kwaliteit van zorg wordt vergoot. Wij zoeken in overleg met u en waar nodig, samenwerking op met bijvoorbeeld de (huis)arts, thuiszorg, fysiotherapeut, diëtist en gemeente.Daarnaast nemen wij deel aan verschillende samenwerkingsverbanden:

Landelijke netwerken

 • MS Zorg Nederland
 • ParkinsonNet

Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

 • Thuis Verder, gemeente Lingewaard. Neurorevalidatieteams voor NAH. 
 • Oncologie Netwerk Midden Gelderland. Lokale netwerken Overbetuwe, Velp, Rheden en IJsselstromen / Doesburg
 • Online programma: Corona Mentaal Herstel vanuit GEZ Midden Betuwe (2023 gestopt)
 • Online programma: ALK, Aanhoudende Lichamelijke Klachten vanuit GEZ Midden Betuwe (Start mei 2023)

Kennisnetwerken

 • EDOMAH; Ergotherapie bij Ouderen Met Dementie en hun Mantelzorger aan Huis
 • Geriatrienetwek Midden Betuwe

Eerstelijns Zorg

 • Stichting Een Plus Samenwerking; SEPS Geïntegreerde Gezondheidszorg Velp
 • GEZ Midden Betuwe; Geintegreerde EerstelijnsZorg Midden Betuwe
 • Coöperatie Ijsselstromen Regio Doesburg, multidisciplinair en wijkgericht samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverlener. 
 • VEG; Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland