Samenwerking

Samenwerking in de breedste zin van het woord vinden wij erg belangrijk. Als eerste de samenwerking met de cliënt en zijn cliëntsysteem, maar ook met zorgprofessionals, waardoor de kwaliteit van zorg wordt vergoot.
Wij zoeken in overleg met u en waar nodig, samenwerking op met bijvoorbeeld de (huis)arts, thuiszorg, fysiotherapeut, diëtist en gemeente.

Daarnaast nemen wij deel aan verschillende samenwerkingsverbanden:

  • ParkinsonNet
  • Thuis Verder, gemeente Lingewaard. Neurorevalidatie team voor NAH. 
  • MS Zorg Nederland
  • Oncologie Netwerk Midden Gelderland. Lokale netwerken Overbetuwe, Velp en Presikhaaf.
  • 1+ Geïntegreerde Gezondheidszorg Velp
  • EDOMAH; Ergotherapie bij Ouderen Met Dementie en hun Mantelzorger aan Huis
  • VEG; Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland