Samenwerking

Samenwerking  in de breedste zin van het woord, is erg belangrijk voor VIEK Ergotherapie. Als eerste de samenwerking met de cliënt en zijn cliëntsysteem, maar ook met zorgprofessionals, waardoor de kwaliteit van zorg wordt vergoot. VIEK Ergotherapie zoekt waar nodig, samenwerking op met bijvoorbeeld uw huisarts, specialist, revalidatiearts, fysiotherapeut en diëtist. Maar ook met de thuiszorg en gemeente is er nauw contact.  

De behandellocaties van VIEK Ergotherapie zijn gelokaliseerd in twee praktijken voor fysiotherapie in Velp en Elst.  

Daarnaast is VIEK Ergotherapie aangesloten bij verschillende netwerken. MS Zorg Nederland, Parkinsonnet en EDOMAH en de VEG. 

Behandellocaties in Velp en Elst

VIEK Ergotherapie heeft een samenwerkingsverband opgestart met twee fysiotherapiepraktijken in Velp en Elst, waar ook de behandellocaties van VIEK Ergotherapie zijn gelegen. 
In Velp werkt VIEK Ergotherapie samen met Fysiotherapeutisch Centrum van Laatum & Poos
In Elst werkt VIEK Ergotherapie samen met Fysiotherapiepraktijk De Aam.  Met beide praktijken onderhouden wij goede contacten waardoor de kwaliteit van de behandeling wordt vergroot, wanneer u bij ons beide in behandeling bent.

Lid van de VEG

VIEK Ergotherapie is lid van de VEG, Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland. De aangesloten praktijken staan voor goed ondernemerschap, innovatie en spelen in op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, waarbij de kwaliteit van zorg voorop staat. www.ergotherapiegelderland.nl